/

Regulamin serwisu

Baza firm msnw.pl nie służy zbieraniu emaili od osób/firm umieszczających wpisy. Poza emailami dotyczącymi obsługi użytkowników, ich ogłoszeń i wpisów firm - NIE OTRZYMACIE PAŃSTWO NIGDY ŻADNYCH EMAILI KOMERCYJNYCH, REKLAMOWYCH, SPAMU OD NASZEGO ADMINISTRATORA.
Wpisy w grupie ogłoszenia są dostępne zarówno dla firm, jak też dla osób prywatnych. Wpisy w bazie firm dostępne są tylko i wyłącznie dla zarejestrowanych podmiotów gospodarczych.
Dodając informacje o swojej firmie należy prawidłowo wpisywać wszystkie dane. Informacje są przez nas weryfikowane i źle wypełnione formularze mogą być odrzucone.
Administrator ma prawo odrzucić wszelkie wpisy bez podania przyczyny, dotyczy to głównie niepoważnych wpisów, spamu, dodawania nieistniejących firm lub oferowania usług/towarów zabronionych przez polskie prawo.
Administrator ma prawo usuwać wpisy firm, które się powtarzają lub są dodawane regularnie z takimi samymi danymi. Administrator może wyjątkowo zatwierdzić kilka wpisów jednej firmy, jeśli oferuje ona różne usługi i mogą one być sklasyfikowane w różnych kategoriach lub firma ma kilka biur/przedstawicielstw pod różnymi adresami.
Administrator może też edytować lub usuwać dane firm lub ogłoszenia w celu poprawy błędów, łączenia dwóch wpisów w jeden.
Wpis w bazie firm nie jest ograniczony czasowo.
Zakazane jest oferowanie przedmiotów i usług zabronionych w prawie polskim oraz oferowanie rzeczy pochodzących z przestępstwa.
Zabronione jest podawanie ogłoszeń o jakiejkolwiek treści erotycznej i pornograficznej.
Zabronione jest oferowanie podróbek/kopii markowych przedmiotów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawa autorskie. Tym samym zabroniona jest sprzedaż nielegalnych kopii filmów, gier, muzyki, książek...
Użytkownicy serwisu nie mogą wykorzystywać danych zawartych w serwisie msnw.pl w celach komercyjnych, informacje służą nawiązaniu kontaktu z danym oferentem. Tym samym kopiowanie i rozpowszechnianie danych kontaktowych osób i firm prezentowanych w tym serwisie w celach komercyjnych jest zabronione.
Osoby dodające ogłoszenia i dane firm do katalogu wyrażają zgodę na przechowywanie podanych danych teleadresowych, jednocześnie ujawniają te dane innym Internautom. Administrator przechowuje wszystkie informajce i ma do nich wgląd zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883). Informajce mogą być usunięte na życzenie osób, które dodały określone wpisy.
Zgodnie z przepisami z Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) osoby/firmy wpisane w serwisie msnw.pl zgadzają się na otrzymywanie informacji od administratora tego serwisu.
Administrator dołoży wszelkich starań, aby usprawnić działanie serwisu, weryfikować dane i kontrolować poprawność wszystkich informacji. Mimo tego administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność prezentowanych tutaj informacji, ani za szkody powstałe w związku z treścią ogłoszeń oraz ich późniejszych skutków.
Wszystkim użytkownikom serwisu sugerujemy zachować ostrożność i ograniczone zaufanie co do niektórych wpisów. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego zweryfikować.